Raporty

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2024, Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2024 roku sporządzone zgodnie z MSR i MSSF, Skrócone Sprawozdanie Finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2024 r.

Więcej

Aktualności

Seminarium naukowo- techniczne 1 grudnia 2017r. INNOWACJE W SPAWANIU - TECHNOLOGIE, MATERIAŁY I WARUNKI ODBIORU

  ENERGOINSTAL S.A., Politechnika Śląska oraz Polskie Towarzystwo Spawalnicze mają przyjemność zaprosić Państwa na seminarium naukowo- techniczne:   INNOWACJE W SPAWANIU - TECHNOLOGIE, MATERIAŁY I WARUNKI ODBIORU poświęcone pamięci Profesora Piotra Adamca   Termin spotkania:     01.12.2017 godz. 9.00 - 15.00 Miejsce:                  Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, Katowice  ul. Krasińskiego 8 Organizatorzy: ENERGOINSTAL S.A., Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej Patronat: Polskie Towarzystwo Spawalnicze
Więcej

Wybrane realizacje

Budowa bloku energetycznego w EC Zofiówka

 

ENERGOINSTAL SA realizuje jako Generalny Wykonawca dla Spółki Energetycznej "Jastrzębie" SA, budowę w formie "pod klucz" kompletnego, kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto 80 MWe.

Blok wyposażony zostanie w:

  • kocioł  parowy  z  cyrkulacyjnym  złożem  fluidalnym  o  wydajności  pary  świeżej 275t/h, p=12,2MPa i t=552°C, który jest przystosowany do spalania paliw niskokalorycznych,
  • turbozespół składający się z turbiny upustowo-kondensacyjnej o mocy zainstalowanej  brutto  ok 80 MWe.

Cykl realizacji projektu: 36 miesięcy.

Zleceniodawca: Spółka Energetyczna "Jastrzębie" SA
Więcej

Projekt TREA II Giessen, Niemcy

Termin realizacji: 2016

 

Zakres prac:

Produkcja i montaż kotła do spalania odpadów w Niemczech włącznie z niklowaniem spoin.
 

Parametry techniczne kotła:

Wydajność kotła:         13,8 t/h

Ciśnienie pary:             44 bar

Temp. pary:                  390 °C

Zleceniodawca: Baumgarte Boiler Systems GmbH, Niemcy
Więcej

Projekt Gent Belgia

Termin realizacji: 2016

 

Zakres prac:

Produkcja kotła odzysknicowego do Belgii.

Parametry techniczne kotła:

Wydajność kotła:         52 t/h

Ciśnienie pary:             66 bar

Zleceniodawca: Thermic Engineering NV, Belgia
Więcej
Wszystkie realizacje
Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec

Filmy o Spółce