Produkcja

Spółka dysponuje liniami wytwórczymi do prefabrykacji kompletnych jednostek kotłowych i urządzeń przynależnych w halach produkcyjnych o powierzchni 40 tysięcy metrów kwadratowych. Jest jedynym producentem kotłów energetycznych na świecie, który stosuje obecnie na skalę przemysłową technologię laserowego spawania urządzeń ciśnieniowych.

 

Kotły energetyczno-przemysłowe, w tym do utylizacji odpadów komunalnych, na biomasę, węglowe, gazowe, olejowe, a w szczególności kotły odzysknicowe  w układach parowo-gazowych elektrowni oraz ich poszczególne elementy wykonane przy użyciu technologii laserowej są rozwiązaniami zgodnymi z najnowszymi trendami w technice kotłowej. Pozwalają znacząco podnieść sprawność energetyczną obiegu cieplnego poprzez wydatne zmniejszenie zużycia paliwa, a co za tym idzie ograniczają emisję szkodliwych związków do atmosfery.

Palniki olejowo-gazowe o mocy 1-60 MW, własnej konstrukcji EPK (z wewnętrzną recyrkulacją spalin) oraz licencyjne Mehldau & Steinfath (z łopatkowym lub stożkowym rozdziałem powietrza) współpracujące ze stacjami regulacyjnymi. Zastosowane w nich rozwiązania pozwalają na precyzyjną pracę, dostosowaną do zmiennych obciążeń kotła przy zachowaniu norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Stacje regulacyjne i pomiarowe olejowo-gazowe, optymalizujące pracę palników, są produktami stale udoskonalanymi zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

Rury ożebrowane z żebrem ciągłym bądź nacinanym, spawanym metodą tradycyjną lub laserowo na całej długości żebra- to produkt nowoczesny, zwiększający wydatnie powierzchnię wymiany ciepła. Zastosowanie rur ożebrowanych umożliwia pełną optymalizację powierzchni ogrzewalnych kotła, przez co uzyskuje się zmniejszenie gabarytów kotła a tym samym i jego ciężaru.


Konstrukcje stalowe, wykonywane w oparciu o własne biuro projektowe z uwzględnieniem wszelkich wymogów technologicznych inwestycji i zaleceń klientów.


Elementy rurociągów energetycznych


Zbiorniki ciśnieniowe


Rury napawane (CLADDINGOWANE) stopami niklu INCONEL 625 oraz INCONEL 686

a także:

  • Kanały powietrza i spalin oraz klapy;
  • Przewody wentylacyjne i odpylające;
  • Nietypowe urządzenia przemysłowe.
Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec