Kalendarium wydarzeń

Wypłata dywidendy
17 sierpnia 2016

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

29 sierpnia 2016

Dzień wypłaty dywidendy


Terminy publikacji raportów
29 marca 2018

Jednostkowy raport roczny za 2017 rok

29 marca 2018

Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok

24 maja 2018

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

20 września 2018

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku

22 listopada 2018

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

 


Terminy Walnych Zgromadzeń
31 maj 2019

O godzinie 10:00 odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 188d Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec
Notowania spółki
Kurs akcji:
Zmiana: 0%