Dane dotyczące dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat

Rok wypłaty dywidendy

Data nabycia prawa do dywidendy

Data wypłaty dywidendy

Wysokośc wypłaty dywidendy łącznie

Wysokość wypłaty dywidendy na jedną akcję

2016

17 sierpnia 2016r.

29 sierpnia 2016r.

9.000.000,00 zł

0,50 zł

2015

27 maja 2015r.

12 czerwca 2015r.

11.700.000,00 zł

0,65 zł

2014

26 maja 2014r.

11 czerwca 2014r.

10.800.000,00 zł

0,60 zł

2013

10 maja 2013r.

28 maja 2013r.

 5.400.000,00 zł

0,30 zł

2012

7 września 2012r.

21 września 2012r.

4.500.000, 00 zł

0,25 zł

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec