Oferta publiczna akcji

Prospekt emisyjny 

13 sierpnia 2007

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Energoinstal SA


Przedmiotem oferty publicznej były: 
- 1.000.000 akcji  serii A (sprzedawane przez głównego akcjonariusza pana Stanisława Więcka) 
- 3.600.000 akcji serii D (nowa emisja) 

Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 900 000 akcji serii D 
Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono:
2.700 000 akcji serii D
1.000 000 akcji serii A (akcje sprzedawane) 
Podmiotem oferującym był IDM SA Dom Maklerski 

Terminarz oferty
 

30.08 – 4.09.2007r.

Składanie Deklaracji Nabycia

6 września 2007r.

Otwarcie Publicznej Subskrypcji

10 września 2007r.

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji

17 września 2007r. 

Przydział Akcji Oferowanych


W ramach subskrypcji złożono zapisy na 6 035 320 akcji w tym;
a) przez inwestorów indywidualnych – 2 335 320 akcji serii D
b) przez inwestorów instytucjonalnych – 2 700 000 akcji serii D
c) przez inwestorów instytucjonalnych – 1 000 000 akcji serii A

Stopa redukcji:
a) zapisy inwestorów indywidualnych:
- dla osób uczestniczących w procesie Book-Building wyniosła 52,22%
- dla pozostałych osób wyniosła 76,11%

b) zapisy inwestorów instytucjonalnych- brak redukcji, zapisy przyjmowane w oparciu o imienne zaproszenia.

Cena akcji po jakiej były nabywane wynosiła 18 zł. 

Cele emisji 

Głównym celem emisji Akcji D było pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji związanych z podwojeniem mocy produkcyjnych spółki.

 

 

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec
Notowania spółki
Kurs akcji:
Zmiana: 0%