Historia operacji na akcjach

Dopuszczanie do obrotu giełdowego akcji i PDA

Uchwałą nr 724/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie z dnia 20 września 2007r. Zarząd Giełdy dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym;
a) 9.016.090 akcji zwykłych na okaziciela serii A
b) 2.677.090 akcji zwykłych na okaziciela serii B
c) 2.706.550 akcji zwykłych na okaziciela serii C
d) 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
e) 3.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D


Przyjęcie do KDPW akcji oraz PDA

Na podstawie Uchwały nr 644/07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dn. 6.09.2007r. zostało przyjętych do depozytu papierów wartościowych:
18.000.000 akcji serii A, B ,C i D spółki i nadano im kod PLERGIN00015 oraz
3.600.000 praw do akcji serii D oznaczając je kodem PLERGIN 00023

Wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA

Uchwałą Nr 729/2007 Zarządu Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 września 2007r. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 25 września 2007r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3.600.000 praw do akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. oznaczonych kodem PLERGIN 00023 w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ENERGOINS-PDA i oznaczeniem ENIA.


Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych Uchwałą nr 833/2007r. z dnia 25 października 2007r. postanowił wprowadzić z dniem 30 października 2007r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 18.000.000 akcji na okaziciela Energoinstal S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł. każda w tym:
- 9 016 360 akcji serii A
- 2 677 090 akcji serii B
- 2 706 550 akcji serii C
- 3 600 000 akcji serii D

Jednocześnie Zarząd Giełdy wyznaczył na 29 października 2007r. dzień ostatniego notowania 3 600 000 praw do akcji na okaziciela serii D.
Pierwsze notowanie akcji Spółki serii A, B, C i D odbyło się 30 października 2007r. Akcje Spółki notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „ENERGOINS” i oznaczeniem „ENI”.

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec