Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

 

W latach 2016 – 2017 w skład Zarządu Spółki ENERGOINSTAL S.A. wchodzili wyłącznie mężczyźni.


Skład Zarządu Spółki ENERGOINSTAL S.A.:
Michał Więcek – Prezes Zarządu
Jarosław Więcek – Wiceprezes Zarządu


W latach 2016 – 2017  w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEGOINSTAL S.A. wchodzili wyłacznie mężczyźni.

Skład Rady Nadzorczej Spółki ENEGOINSTAL S.A.:
Stanisław Więcek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Władysław Komarnicki – Zastępca Przewodniczącego
Artur Olszewski – Członek Rady Nadzorczej i Sekretarz Rady Nadzorczej
Henryk Kawalski – Członek Rady Nadzorczej
Jan Pyka – Członek Rady Nadzorczej

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec