Odpowiedzialny Biznes

ENERGOINSTAL SA to firma wrażliwa na społeczne aspekty prowadzonej działalności. Jest spółką aktywną i widoczną w wielu przedsięwzięciach o charakterze prospołecznym, proekologicznych, dbającą o właściwe relacje z pracownikami i otoczeniem zewnętrznym spółki.

 

ENERGOINSTAL SA:

 -  stosuje proekologiczne rozwiązania,

 -  wspiera inicjatywy z zakresu kultury i sztuki,

 -  dba o swoich pracowników,

 -  angażuje się w działania charytatywne.

 

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec