„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”

Jan Paweł II


Spółka jest bardzo wrażliwa na tematy społeczne, potrzeby i krzywdę ludzką. Działania w tym zakresie często sama inicjuje i dalej wspiera. Czynnie bierze również udział w licznych przedsięwzięciach prowadzonych przez władze lokalne czy samorząd gospodarczy.

Wspiera idee ważne dla rozwoju regionu m.in. poprzez czynną działalność w Stowarzyszeniu Zrównoważonego Rozwoju Śląska „LIBRA”.

 

Wrażliwa na krzywdę ludzką, szczególnie angażuje się w inicjatywy dotyczące dzieci.
I tak, już od wielu lat ENERGOINSTAL SA bierze udział w akcjach adresowanych do Domów Dziecka, dzieci z ubogich rodzin czy dzieci niepełnosprawnych.

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec