"Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości"
Ludwig van Beethoven


Spółka postrzegana jest w regionie jako bardzo aktywna w zakresie wspierania kultury i sztuki.
Szczególne miejsce w obszarze udzielanego wsparcia i stałej opieki, zajmuje Teatr Śląski
im. Stanisław Wyspiańskiego w Katowicach. Pan Stanisław Więcek Przewodniczący Rady Nadzorczej, zasiadając w Radzie Mecenasów Teatru Śląskiego już od wielu lat czynnie wspiera Teatr. Działalność w tym obszarze została doceniona nagrodą specjalną „Wyspiański Mecenasom” oraz nominacją do nagrody Dobroczyńca Kultury Polskiej.

W obszarze udzielanego wsparcia znajdują się również:
-  festiwale i koncerty religijne,
- koncerty muzyki klasycznej,
- malarstwo, rzeźba,
- Muzeum Historii Katowic- Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków,
- ważne społecznie publikacje książkowe czy filmy edukacyjne,
- oraz inne cenne dla regionu inicjatywy.

 

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec