Akcjonariat

 

STRUKTURA AKCJONARIATU

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na

Walnym Zgromadzeniu

Ilość posiadanych akcji

%

posiadanego kapitału

Ilość

posiadanych głosów na

WZA

%

posiadanych głosów

W.A.M. Sp. z o.o. 11 259 117 62,55% 11 259 117 62,55%
Jarosław Więcek  910 581 5,06%  910 581 5,06%
Michał Więcek  909 000 5,05% 909 000 5,05%
RAZEM 13 078 698 72,66 13 078 698 72,66%

 według stanu na dzień 08.08.2017 roku.

 


Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 18 000 000 akcji, w tym:

  • 9 016 360 akcji Serii A,
  • 2 677 090 akcji Serii B,
  • 2 706 550 akcji Serii C,
  • 3 600 000 akcji Serii D.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,1 zł.

Każda akcja odpowiada 1 (jednemu) głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Notowania spółki
Kurs akcji:
Zmiana: 0%
Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec