Oferta

W ofercie znajdują się następujące rodzaje badań:


Badania nieniszczące:

 • Magnetyczno – proszkowe (MT)
 • Penetracyjne (PT)
 • Szczelności metodą barwną i fluorescencyjną
 • Radiograficzne (RT)
 • Gammagraficzne (Selen)
 • Ultradźwiękowe (UT)
 • Pomiary grubości ścianek i powłok lakierniczych
 • Składu chemicznego metodą fluorescencji rentgenowskiej (PMI)
 • Metodą Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM)
 • Twardości – twardościomierzami przenośnymi (HV 10)

 

Badania niszczące:

 • Udarnościowe (Charpy’ego 300 J) w zakresie: - 700 C do +1800C


Wytrzymałościowe (maszyna 30 t, extensometr 50 mm):

 • Próby rozciągania
 • Próby zginania
 • Próby ściskania


Metalograficzne z cyfrową analizą obrazu:

 • Mikroskopowe (zakres powiększeń: 50x do 500x)
 • Makroskopowe (zakres powiększeń: 4x do 28x)


Rozkładu twardości – twardościomierzem stacjonarnym (HV1 do HV30)

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec