Kursy spawalnicze

KURS SPAWANIA BLACH I RUR METODĄ TIG (141)

  • I gr. materiałowa.
  • Kurs prowadzony wg programu szkoleniowego ENERGOINSTAL SA.
  • Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym, uczestnik ma możliwość uzyskania uprawnień TÜV wg PN EN 287-1:2007 na rury w pozycji H-L045 (egzamin TÜV + certyfikat płatny dodatkowo).
  • Czas trwania kursu: 200-220 h.

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

  • ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową,
  • ukończyli 18 rok życia,
  • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim.

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje:

  • Zaświadczenie uczestnictwa w kursie.
  • Książkę Spawacza.
  • Certyfikat wystawiony przez uznaną jednostkę inspekcyjną (opcjonalnie - po pozytywnie zdanym egzaminie wg wytycznych ENERGOINSTAL SA).

Zgłoszenia na kurs oraz pytania dot. w/w przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej drogą mailową pod adresem: szkolenia@energoinstal.pl; faksem: (32) 735 7351


Weryfikacja uprawnień i wystawienie świadectwa:

Kontakt w sprawie weryfikacji uprawnień: szkolenia@energoinstal.pl


Ćwiczenia spawania - cena za 1 godzinę ćwiczeń (terminy ustalane indywidualnie z zainteresowanym):

Kontakt dla zainteresowanych treningiem na spawalni szkoleniowej: szkolenia@energoinstal.pl


Kursy cięcia acetylenowo tlenowego zapytaj o szczegóły

Kursy ręcznego przecinania plazmą zapytaj o szczegóły

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec