Świadczone badania

Badania nieniszczące:

 • Magnetyczno – proszkowe (MT);
 • Penetracyjne (PT);
 • Szczelności metodą barwną i fluorescencyjną;
 • Radiograficzne (RT);
 • Gammagraficzne (Selen);
 • Ultradźwiękowe (UT);
 • Pomiary grubości ścianek i powłok lakierniczych;
 • Składu chemicznego metodą fluorescencji  rentgenowskiej (PMI);
 • Metodą Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM);
 • Twardości – twardościomierzami przenośnymi (HV 10).

Badania niszczące:

 • Udarnościowe (Charpy’ego 300 J) w zakresie: - 70°C do +180°C
 • Wytrzymałościowe (maszyna 30 t, extensometr 50 mm):
  - Próby rozciągania;
  - Próby zginania;
  - Próby ściskania.
 • Metalograficzne z cyfrową analizą obrazu:
  - Mikroskopowe (zakres powiększeń: 50x do 500x);
  - Makroskopowe (zakres powiększeń: 4x do 28x).
 • Rozkładu twardości – twardościomierzem stacjonarnym  (HV1 do HV30)
Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec