Rury ożebrowane spawane laserowo

 

W ofercie Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych znajdują się rury ożebrowane spawane laserowo. To pierwsze tego typu wdrożenie na świecie. 
Produkcja rur odbywa się na dwóch automatycznych stanowiskach zintegrowanych z linią do zabezpieczania antykorozyjnego i pakowania rur po spawaniu.

 

Rury ożebrowane wykonane techniką laserową charakteryzują się ciągłą spoiną z pełnym przetopieniem, równomiernym licem oraz prawidłowym kształtem. 
Wdrożona technologia spawania laserowego pozwoliła uzyskać wysoką jakość oferowanych produktów przy jednoczesnym wzroście wydajności o 600%.


Oferowane przez Energoinstal S.A. rury ożebrowane spawane laserowo, spełniają wymagania przepisów ciśnieniowych PN EN 12952 oraz niemieckich przepisów TRD 201. Opracowana technologia jest kwalifikowana zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 15614-11.

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec