Hybrydowo spawane panele ścian szczelnych


W ramach rozwiązań oferowanych przez Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych, po raz pierwszy w świecie została uruchomiona produkcja ścian szczelnych spawanych hybrydowo, metodą MAG i laserem.

 

Ściany szczelne, zwane również membranowymi stosowane są miedzy innymi w nowoczesnych kotłach wodnorurkowych, gwarantując szczelność kotła po stronie spalin i zwiększając ogólną jego sprawność.


Stosowana technologia laserowa spełnia wysokie międzynarodowe standardy i jednocześnie pozwala na zwiększenie wydajności procesu o 400% i ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko.
Ważnym aspektem prowadzonej produkcji jest również znaczne ograniczenie wykorzystania materiałów dodatkowych do spawania.

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec